ไฮไลท์

บรรทัดฐานใหม่ ตอนนี้ผู้ชายและผู้หญิงควรมีน้ำหนักเท่าไหร่?

บรรทัดฐานใหม่ ตอนนี้ผู้ชายและผู้หญิงควรมีน้ำหนักเท่าไหร่?

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเขาทุกคนสงสัยว่าเขาควรมีน้ำหนักเท่าไร มีคนกังวลเรื่องนี้ทุกวัน เป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีคำตอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคำถามนี้เนื่องจากแต่ละคนมีน้ำหนักในอุดมคติของตนเอง สิ่งนี้ได้รับอิทธิพลจากความสูงเพศอัตราส่วนของไขมันในร่างกายต่อกล้ามเนื้อประเภทของร่างกายและแนวโน้มที่จะเป็น...